Το 1ο Πακέτο Ανακαίνισης περιλαμβάνει βασικές εργασίες για μια οικονομική λύση στην ανακαίνιση του χώρου σας.

Αναλυτικά Περιλαμβάνει 

Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

-Αντικατάσταση πριζών και διακοπτών σε όλους τους χώρους του διαμερίσματος

-Αντικατάσταση των ασφαλειών του Ηλεκτρικού πίνακα

-Ηλεκτρολογικός Έλεγχος καλής λειτουργίας της εγκατάστασης

Υδραυλικές Εργασίες

-Αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής 

-Αντικατάσταση βρυσών 

-Αντικατάσταση επίπλου μπάνιου

Ελαιοχρωματισμός

-Απλό φρεσκάρισμα του διαμερίσματος με χρώματα της επιλογής σας.