Θέρμανση Κλιματισμός

October 26, 2017 Written by

Κλιματισμός, ψύξη

Το ευχάριστο κλίμα σε έναν εσωτερικό χώρο είναι σημαντικό για να αισθάνεται κανείς καλά μέσα σε αυτόν και να έχει τις αναμενόμενες επιδόσεις. Ο κλιματισμός πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση των χώρων μέσω επακριβούς ρύθμισης των παραμέτρων της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της κυκλοφορίας του αέρα. Για παράδειγμα, τα κτίρια γραφείων έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τον κλιματισμό, απ' ότι τα νοσοκομεία ή τα εργοστάσια.

Read 828 times