Επισκευή και αποκατάσταση δομικών στοιχείων σκεπής

February 22, 2018 Written by

Η ζημιογόνος επίδραση κάποιου σεισμού είναι δυνατόν να προκαλέσει μικρότερη ή μεγαλύτερη ζημιά στην κεραμοσκεπή ενός κτιρίου

καθώς και στις συνδέσεις αυτής με εφαπτόμενα δομικά στοιχεία (π.χ. τοιχοποιία, ντερέδες, καμινάδες κ.ά.).

Αφού ελέγξουμε τις ζημιές που έχουν προκύψει, αντικαθιστούμε τα ρηγματωμένα ή σπασμένα κεραμίδια με νέα και προχωράμε στη

συγκόλλησή τους, αυτών καθώς και άλλων κεραμιδιών που έχουν αποκολληθεί, με ισχυρό συνδετικό κονίαμα ειδικά παρασκευασμένο

για το σκοπό αυτό (PERLAFIX).Τα κεραμίδια που βρίσκονται στους κορφιάδες της σκεπής ή σε άλλα σημεία της που χρήζουν συγκόλλησης,

θα πρέπει ιδανικά να τοποθετούνται με χρήση εξειδικευμένων για το σκοπό αυτό συγκολλητικών (PERLAFIX) ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείται

παραδοσιακό χαρμάνι συγκόλλησης θα πρέπει να ενισχύεται με ειδικά βελτιωτικά γαλακτώματα {DUROMAX , D-20 , DUROSTOP }, και ίνες

πολυπροπυλενίου (DUROFIBRE).Στη συνέχεια στεγανοποιούμε το υλικό συγκόλλησης με το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό (D-9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή http://www.yparxeilysi.gr

Read 2506 times