ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (1)

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

October 25, 2017 Written by Super User

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικά στάδια της κατασκευής, καθώς η σωστή εγκατάσταση των ηλεκτρικών είναι καθοριστική και για τη μετέπειτα καλή λειτουργία της κατοικίας.

Φάσεις εφαρμογής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
1η ΦΑΣΗ

Σε αυτή τη φάση η οικοδομή βρίσκεται στα καλούπια (κατασκευή πλακών-δοκαριών-υποστυλωμάτων). Το συνεργείο των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών υστέρα από εντολή του ηλεκτρολόγου μηχανικού τοποθετούν μέσα στα καλούπια σωληνώσεις και ειδικά κουτιά τα οποία θα τους διευκολύνουν υστέρα στο πέρασμα καλωδιώσεων και την τοποθέτηση χωνευτών σποτ στις βεράντες, στα κλιμακοστάσια, στο υπόγειο χώρο στάθμευσης και στη πυλωτή του κτίσματος.

2η ΦΑΣΗ

Σε αυτή τη φάση η οικοδομή βρίσκεται στην κατασκευή της τοιχοποιίας. Όταν κάθε όροφος τελειώνει από την τοιχοποιία του το συνεργείο των εγκαταστατών ξεκινά τα σκαψίματα στους τοίχους, τη τοποθέτηση των κουτιών διακλάδωσης, τη τοποθέτηση των κουτιών των διακοπτών-πριζών, των σωληνώσεων όλων των κυκλωμάτων (ισχυρών, ασθενών, θυροτηλεόρασης, τηλεόρασης, τηλεφωνίας), καθώς επίσης και την τοποθέτηση του ερμαριού του ηλεκτρικού πίνακα σε κάθε διαμέρισμα και χώρο (κοινόχρηστο, χώρο στάθμευσης). Αυτά γίνονται συμφωνά με τη μελέτη την οποία έχει εκπόνηση ο ηλεκτρολόγος μηχανικός.

3η ΦΑΣΗ

Σε αυτή τη φάση η οικοδομή αρχίζει να σοβατίζεται. Μόλις τελειώσει και στεγνώσει το επίχρισμα, το συνεργείο των ηλεκτρολόγων περνάει όλες τις καλωδιώσεις μέσα από τις σωληνώσεις, τα κουτιά διακλάδωσης, τα κουτιά των διακοπτών και πριζών και τα καταλήγει στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας του διαμερίσματος, κλιμακοστασίου, χώρου στάθμευσης, πυλωτής. Επίσης, περνάει και όλες τις καλωδιώσεις των θυροτηλεοράσεων, τηλεοράσεων και τηλεφωνίας.

4η ΦΑΣΗ

Η φάση αυτή είναι και η τελευταία στην εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων σε μια οικοδομή. Αφού έχουν τελειώσει τις εργασίες τους τα συνεργεία τοποθέτησης πλακιδίων, αλουμινίων και ελαιοχρωματιστών. Τότε το συνεργείο των ηλεκτρολόγων τοποθετεί τους ηλεκτρικούς πίνακες, τους διακόπτες, τις πρίζες ρεύματος, TV και τηλεφώνου στις προκαθορισμένες θέσεις τους. Τέλος, γίνεται η τοποθέτηση του ανελκυστήρα ατόμων και όλων των ηλεκτρικών διατάξεών του σε ξεχωριστό χώρο συνήθως στο υπόγειο, οπού και έχει πρόσβαση ο συντηρητής του ανελκυστήρα. Επίσης, γίνεται η τοποθέτηση του καυστήρα-λέβητα στο χώρο του λεβητοστασίου, η επιλογή της θερμαντικής ικανότητας του καυστήρα επιλέγεται βάση ξεχωριστής μελέτης όπου λαμβάνονται υπ’οψιν οι διαστάσεις των διαμερισμάτων, ο προσανατολισμός τους και τα ανοίγματα τους (πόρτες, παράθυρα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πηγή: buildnet.gr