ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ

ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ (1)

Κατασκευές από Σίδερο

October 26, 2017 Written by Super User

 Ο Σιδηρουργός ασχολείται με την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων από σίδηρο και γενικά με σιδηροκατασκευές. Συγκεκριμένα, κατασκευάζει, κόβει, συναρμολογεί και τοποθετεί σιδερένιες πόρτες, παράθυρα και κάγκελα σε κατοικίες και άλλα κτίρια, ειδικές προστατευτικές κατασκευές σιδήρου, σκυροδέματα για ενισχύσεις ή κατασκευές σκελετών κτιρίων, κατ' εντολή των πελατών του.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο απαραίτητος εξοπλισμός του Σιδηρουργού περιλαμβάνει κόφτη, ηλεκτροσυγκόλληση, τροχό σιδήρου, μέτρο, γωνίες 90ο, ειδική φόρμα και προστατευτικά γυαλιά.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Τεχνικές γνώσεις σιδηρουργίας προσφέρονται από τεχνικές σχολές και τον ΟΑΕΔ, δεν είναι όμως απαραίτητες. Η μαθητεία δίπλα σε έναν έμπειρο τεχνίτη επιτρέπει στους νέους εργαζομένους να ασκήσουν αργότερα το επάγγελμα αυτό αυτόνομα.